top of page

Werkgever

De kosten van een burn-out bedragen gemiddeld €250,- per zieke werknemer per dag. Gemiddeld is een werknemer 180 dagen uit de roulatie. De totale kosten per werknemer bedragen gemiddeld ongeveer €60.000,- per ziektegeval, ongeacht de duur (ArboNed 2016). 

Waarom een traject bij BURN-OUT MAASTRICHT?

Het doel van een traject bij Burn-out Maastricht is duurzame re-integratie en inzetbaarheid van uw werknemer. Dit herstel is gebaseerd op het zo snel mogelijk opstarten van een traject bij burn-out, binnen 2 weken na aanmelding. Hoe langer het duurt voordat de werknemer behandeld wordt, des te ernstiger worden de klachten. Hiernaast duurt in dit geval het herstel langer waardoor de kosten voor u als werkgever oplopen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 

Een gemiddeld traject duurt ongeveer 6-9 maanden. In situaties waarin er preventieve interventies noodzakelijk zijn kan dit korter. Burn-out verschijnselen zijn vaak al eerder zichtbaar, bijv. als frequenter kort verzuim opmerkt. Bij vroegtijdige onderkenning en behandeling kan uitval door burn-out worden voorkomen.

 

De trajecten van Burn-out Maastricht zijn professioneel, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en gebaseerd op de individuele behoefte van de werknemer. Onderzoek wijst uit dat algemene adviezen bij burn-out niet werken. Iedere burn-out is uniek waardoor ieder traject maatwerk is. 

Een traject bestaat in ieder geval uit 3 fasen waarin gewerkt wordt aan ander (werk)gedrag, fysiek bewogen wordt met professionele ondersteuning en waarin voedings- c.q. lifestyle-advies wordt verstrekt. 

Fase 1

Inzicht verschaffen in burn-out, diagnostiek en rust

Fase 2

Inzicht verwerven in copingstijlen, aanleren nieuwe vaardigheden, herstel van fysieke balans d.m.v. sport en voeding

Fase 3

Verankering voor de toekomst, richten op re-integratie binnen of buiten bedrijf, inzet nieuwe gedragsstijlen

Uiteraard wordt u als werkgever betrokken bij dit proces, de spelregels van de privacywetgeving in acht nemend. Hiernaast is er overleg met uw bedrijfsarts, in samenspraak met de werknemer.  

Resultaat

 

  • Uw werknemer heeft weer grip op zijn/haar carrière en leven

  • Uw werknemer hervindt een gezonde balans tussen werk en privéleven

  • Uw werknemer is assertief, authentiek en zet daadkracht in

  • Uw werknemer is vitaal, flexibel en bevlogen

  • Uw werknemer kan ontspannen omgaan met werkdruk, stress en taakeisen

Kosten en vergoeding

Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dienen zorg bij werkgerelateerde problemen te betalen. Alleen als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis volgens de DSM-classificatie, valt de behandeling binnen de geneeskundige GGZ onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ in het kader van de Zvw (met uitzondering van de behandeling van een aanpassingsstoornis).

 

De kosten van behandeling van werkgerelateerde problemen zoals een burn-out vallen niet binnen de DSM-V, het systeem van diagnosestelling binnen de GGZ, en worden daarom privaat gefinancierd. Dit betekent dat de kosten voor de werkgever zijn of voor rekening van de werknemer (evt. deels vergoeding uit aanvullende verzekering).

 

Wij adviseren u graag. Vraag daarom direct een adviesgesprek aan om de mogelijkheden te bespreken.

bottom of page