top of page

Systeemtherapie

In relaties staat de emotionele verbondenheid tussen partners centraal.

Hier speelt, net als in andere vormen van therapie overigens, de manier waarop je gehecht bent een centrale rol. Hechting is een proces dat je hele leven doorgaat, vanaf je geboorte tot het eind. Het is de manier waarop en de mate waarin je leert dat je veilig kunt zijn in jezelf. Soms verloopt deze hechting echter verstoord en worden mensen angstig opgevoed, tot angstige mensen, die zich onveilig voelen bij anderen en in de wereld. .

In deze vorm van systeemtherapie leren jullie als koppel hoe terugkerende patronen in je relatie ervoor zorgen dat jullie vastlopen en waar deze vandaan komen. Je leert vervolgens jezelf beter te uiten naar elkaar, aan te geven waaraan je nood hebt en waar je grenzen liggen. Het gevolg is meer begrip voor elkaar, minder conflicten, dat je elkaar meer steunt en minder bevecht en meer plezier en intimiteit binnen je relatie ervaart.

 

In gezinstherapie gaat het om problemen die zich aandienen in het gezin en wordt er gewerkt vanuit de systeemvisie, feitelijk een combinatie van systeem- en individuele therapie. De aandacht gaat niet alleen naar het familielid dat 'problemen' heeft maar wordt ook veel aandacht aan de naaste betrokkenen besteed. Het gaat niet alleen om wat niet goed gaat maar ook om wat wel goed gaat! De interactie staat centraal en er wordt vooral ook gekeken naar waar de kracht in het systeem zit. Dit geeft ruimte bij de leden en de idee dat er iets veranderd kan worden aan de situatie die nu voor alle leden niet gewenst is. 

De basis voor begeleiding van koppels is Emotionally Focussed Therapy van Sue Johnson.

bottom of page