top of page

Complementaire psychotherapie 

Complementaire zorg draagt bij aan het herstel en welbevinden van cliënten. Welbevinden staat hier voor gezondheid in een zo breed mogelijk spectrum: op psychisch, sociaal en fysiek gebied.

Interactionele Vormgeving 

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een integratieve vorm van psychotherapie ontwikkeld aan de Educatieve Academie in Berchem-Antwerpen. Binnen I.V. worden, vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie gebracht tot een nieuw model.

 

Als I.V.-therapeut en psychosociaal therapeut kijk ik in de intakefase samen met jou naar je vraag. Ik zoek hierbij eerst naar je ‘ingang’: hoe kan ik het best bij jou, je vraag en je leefwereld aansluiten? Dit kan door te praten, door te werken met (ver)beelden of door je te laten ervaren wat er in je lichaam gebeurt en wat dit oproept aan herkenning. Dit geeft richting aan de therapie en de manier waarop we gaan samenwerken. Meestal wordt het in de loop van de therapie een combinatie hiervan.

 

In de verdere sessies maak ik gebruik van elementen uit o.a. mindfulness (MBCT), Cognitieve Gedragstherapie(ACT), Gestalttherapie, en elementen uit de hechtingstheorie (Bowlby).

Hechting is heel belangrijk bij ons mensen, dat je je als kind gezien en gehoord voelt, je mag zijn wie je bent los van wat je presteert. Dat je je gekoesterd en gewaardeerd voelt en dat je behoeften werden gezien en erkend. Als dit proces verstoord verloopt en je je ‘angstig gehecht’ ontwikkelt wordt hier de basis gelegd voor veel problemen die je nu, als (jong) volwassene ervaart.

 

Ook benut ik elementen uit systemisch werken, bijvoorbeeld door het gebruiken van duplopoppetjes in een mini-opstelling.

 

Op deze manier leggen we een vertrouwensbasis om jezelf te openen voor jezelf en voor mij als therapeut. Deze basis is de belangrijkste voorwaarde voor het slagen van de therapie. Onderzoek wijst uit dat alle soorten van therapie (kunnen) helpen, maar dat de relatie tussen de therapeut en de cliënt de belangrijkste voorwaarde is voor een succesvolle therapie.

 

De meeste verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor deze vorm van therapie vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden behorend bij uw polis!

Een overzicht van de zorgverzekeraars en vergoedingsmogelijkheden per 1-1-2020 vindt u hier

bottom of page